کاردرمانی در دیستروفی عضلانی

کاردرمانی در دیستروفی عضلانی

نقش کاردرمانگران در روند درمانی کودکان مبتلا به انواع دیستروفی عضلانی

کاردرمانگران از متخصصانی هستند که می‌توانند در روند درمان و بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به دیستروفی عضلانی نقش مفید و مهمی داشته باشند.

براساس روند مشخص بیماری، سه مرحله‌ی مشخص برای اقداماتی که باید توسط کاردرمان انجام شود در نظر گرفته می‌شود.

 

مراحل بیماری به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

مرحله‌ی اول: از زمان تشخیص بیماری تا زمانی که فرد در بالارفتن از پله، دچار مشکل می‌شود.

مرحله‌ی دوم: از زمانی که فرد در راه‌رفتن دچار مشکل می‌شود و برای جابه‌جایی در بیرون از منزل از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند.

مرحله‌ی سوم: فرد برای جابه‌جایی در داخل و خارج از منزل از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند.

 

در مرحله‌ی اول تمرینات کششی، حرکتی و استفاده از اسپلینت splint) وسیله‌ای برای فرم‌دادن به اندام و قراردادن آن در الگوی صحیح) داده می‌شود. اگر کودک که در سن مدرسه باشد، مورد ارزیابی قرار گرفته و برای آنها سطح کار زاویه‌دار با زاویه‌ی مناسب برای افزایش ثبات داده می‌شود. در بازدید کاردرمان از منزل، ارگونومی محیط مانند استفاده از محافظ برای دستشویی و حمام و… در نظر گرفته می‌شود.

در مرحله‌‌ی دوم تمرینات حرکتی، کششی و استفاده از splint ادامه پیدا می‌کند و علاوه‌بر آنها، به‌منظور جلوگیری از خستگی زیاد برای جابه‌جایی از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌شود که نوع صندلی چرخ‌دار، آموزش جابه‌جایی از صندلی چرخ‌دار به تخت‌خواب و صندلی و… سوار و پیاده‌شدن و جابه‌جایی آن بر روی سطوح مختلف توسط کاردرمان انتخاب و آموزش داده می‌شوند.

در مرحله‌ی سوم: تمرینات فوق دنبال می‌شود و چون معمولا در افراد مبتلا به بیماری دوشن انحراف ستون فقرات به وجود می‌آید (اسکولیوز) و این بدشکلی منجر به کاهش حجم قفسه‌ی سینه می‌شود، نیاز به جراحی وجود دارد که کاردرمان باید نسبت به تهیه‌ی وسایل کمکی مورد نیاز پس از عمل حساس و دقیق باشد و همه‌ی وسایل کمکی مورد نیاز باید پیش از انجام جراحی تهیه شود. بروز انحراف در ستون مهره‌ها، پشت‌درد را افزایش می‌دهد که آموزش حفظ راستای صحیح بدن، میزان تکیه دادن به عقب، وضعیت لگن و … مهم است. صندلی چرخ‌دار در این مرحله باید الکتریکی باشد تا بیمار بتواند به تنهایی وضعیت نشستن خود را تنظیم کند. در این مرحله چون فرد نمی‌تواند از حرکات دست خود استفاده کند، وسیله‌ی‌ کمکی بسیار مناسبی است و ورزشی که برای این کودکان در مرحله‌ی سوم پیشنهاد می‌شود، مفید خواهد بود.

 

Related Posts

کاردرمانی در سالمندی

سالمندی

سالمندی سالمندی به عمر نزدیک به، یا بالاتر از، میانگین طول عمر بشر اشاره دارد و بنابراین بخش پایانی چرخه حیات انسان است. افراد سالمند...

ادامه مطلب

کاردرمانی در فلج مغزی

کاردرمانی در فلج مغزی

کاردرمانی در فلج مغزی در حیطه کاردرمانی درمان شامل تمرینات حرکتی، ذهنی و عملکردی و نیز استفاده از وسایل کمکی مانند بریس می باشد. هدف...

ادامه مطلب

کاردرمانی در میوپاتی

کاردرمانی در میوپاتی

کاردرمانی در میوپاتی ها بیماریهای عضلانی انواع مختلف دارند اچ. آی. بی. آم. (HIBM) چیست؟ اچ. آی. بی. آم.(میوپاتی جسم اینکلوزیونی ارثی Hereditary inclusion body...

ادامه مطلب