کاردرمانی در سالمندی

کاردرمانی در سالمندی

اهداف کاردرمانی و توانبخشی در سالمندان عبارت است از:

۱- تاکید بر فعالیتهای روزمره زندگی (ADL) جهت حفظ استقلال فردی شامل:

(Home Manageement,communication skills ,Mobility , selfcare)حفظ و تقویت توانایی های موجود در فرد سالمند از همه جهات

۲- حفظ وتقویت تحرک فیزیکی در بالاترین حد ممکن، زیرا عدم تحرک به خودی خود منجر به زوال فیزیکی و روانی بیشتر خواهد شد.

۳- آموزش و استفاده از تکنیک های تطابقی جهت جبران ناتوانی های فرد سالمند.

۴- حمایت سالمند از نظر سایکوسوشیال

۵- تقویت قدرت انگیزه و ارتباطات اجتماعی ، تحمل کاری ،همکاری و سایر فاکتورهای روانی شناختی در فرد سالمند .

۶-  تجویز وسیله کمکی و آموزش Transfer و جابجایی به سالمند.

۷- کاهش افتادن (falling) در سالمندان

۸- بهبود مهارتهای تعادلی در سالمندان

به هنگام کاردرمانی خدماتی ارائه می‌شوند که عبارتند از:

  1. آموزش مهارت‌های زندگی روزمره
  2. ایجاد و توسعه مهارت‌های درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچه حسی
  3. طراحی، ساختن یا به‌کار بردن وسایل کمکی و اورتزها و پروتزها
  4. ارزیابی قدرت عضلانی، ارزیابی دامنه حرکتی و نیز تطبیق محیط برای فرد سالمند.

این خدمات به‌طور فردی، گروهی یا در نظام‌های اجتماعی ارائه می‌شود

 

Related Posts

نقص توجه بیش فعالی

نقص توجه بیش فعالی (ADHD)

اختلال نقص توجه بیش فعالی نقص توجه (ADD) و بیش فعالی (ADHD) یک بیماری مشترک است که در کودکان و نوجوانان بروز می کند و...

ادامه مطلب

کاردرمانی ضربه مغزی

کاردرمانی ضربه مغزی

کاردرمانی ضربه مغزی بازگشت به فعالیت های عادی شامل بازگشت کامل و بی خطر به فعالیت های ورزشی و شغلی همواره پس از ضربه مغزی...

ادامه مطلب

کاردرمانی در میوپاتی

کاردرمانی در میوپاتی

کاردرمانی در میوپاتی ها بیماریهای عضلانی انواع مختلف دارند اچ. آی. بی. آم. (HIBM) چیست؟ اچ. آی. بی. آم.(میوپاتی جسم اینکلوزیونی ارثی Hereditary inclusion body...

ادامه مطلب