Tag Archives: ایا میوپاتی درمان دارد

کاردرمانی در میوپاتی

کاردرمانی در میوپاتی ها بیماریهای عضلانی انواع مختلف دارند اچ. آی. بی. آم. (HIBM) چیست؟ اچ. آی. بی. آم.(میوپاتی جسم اینکلوزیونی ارثی Hereditary inclusion body myopathies) گروهی از بیماری های نادر ژنتیک با نشانه های متفاوت است. درحالت کلی این بیماری، اختلالات عصبی-عضلانی است که با ضعف و تضییع تدریجی عضلات در بزرگسالی (معمولا در […]