Tag Archives: ماساژ درمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

کاردرمانی در فلج مغزی

کاردرمانی در فلج مغزی در حیطه کاردرمانی درمان شامل تمرینات حرکتی، ذهنی و عملکردی و نیز استفاده از وسایل کمکی مانند بریس می باشد. هدف این است که کودک نهایتا وضعیت نشسته و ایستاده را کسب نموده و به کسب تحرک مستقل کودک کمک شود و در ضمن از دفورمیتی جلوگیری های ناشی از مشکلات […]

ماساژ تخصصی توانبخشی

در بخش ماساژ تخصصی توانبخشی کلینیک کاردرمانی اوج خدمات ماساژ در حیطه های زیر انجام می شود: ماساژ درمانی در کودکان مبتلا به حساسیت های لمسی ماساژ درمانی در کودکان دارای اختلالات یکپارچگی حسی ماساژ درمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) ماساز درمانی جهت افزایش احساس لذت بخش آرامش و تن آگاهی در […]