کاردرمانی سالمندان

کاردرمانی سالمندان در بخش کاردرمانی سالمندان کلینیک اوج خدمات توانبخشی در بخش های زیر انجام می گیرد: تجویز و آموزش کار با وسایل کمکی و نحوه جابه جایی و حرکت سالمندان کمک به حفظ استقلال فردی سالمندان تقویت مهارت های مربوط به تحرک فیزیکی استفاده از تکنیک های تطابقی و جبرانی برای بهبود کم توانی […]

کاردرمانی ذهنی

در بخش کاردرمانی ذهنی کلینیک اوج توانبخشی اختلالات زیر انجام می شود: اختلالات ذهنی کودکان با نیاز های خاص (کم توان ذهنی) اختلالات یادگیری (ریاضیات، خواندن، نوشتن و دیکته نویسی) مشکلات نقص توجه، تمرکز و حافظه در کودکان اختلالات طیف اتیسم سندروم داون اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) ضعف مهارت های درشت و ظریف […]

(snoezelen) اتاق تاریک

در اتاق تاریک (snoezelen) کلینیک کاردرمانی اوج خدمات با اهداف زیر انجام می شود: بهبود توجه و تمرکز کاهش تکانشگری در کودکان مبتلا به بیش فعالی بهبود حرکات چشمی بهبود اختلالات دست نویسی و دستخط (مهارت های نوشتاری) افزایش تحمل کاری بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری کاهش مشکلات یکپارچگی حسی در کودکان بهبود مشکلات […]

اتاق پردازش دیداری VPR

در اتاق پردازش دیداری VPR کلینیک کاردرمانی اوج خدمات با اهداف زیر انجام می شود: بهبود و تقویت انواع توجه در کودکان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری و اتیسم هماهنگی چشم و دست هماهنگی چشم و پا ردیابی بینایی و پیگیری دیداری ادراک روابط فضایی دیداری بهبود دقت دیداری درک […]

گروه درمانی

در بخش گروه درمانی کلینیک کاردرمانی اوج خدمات با اهداف زیر انجام می شود: بهبود مهارت های اجتماعی ایجاد و افزایش استقلال فردی افزایش اعتماد به نفس کمک به ابراز هیجانات افزایش میل به برقراری ارتباط با همسالان بهبود توجه و تمرکز کاهش مشکلات رفتاری از جمله لجبازی و پرخاشگری بهبود مهارت های حسی- حرکتی

ماساژ تخصصی توانبخشی

در بخش ماساژ تخصصی توانبخشی کلینیک کاردرمانی اوج خدمات ماساژ در حیطه های زیر انجام می شود: ماساژ درمانی در کودکان مبتلا به حساسیت های لمسی ماساژ درمانی در کودکان دارای اختلالات یکپارچگی حسی ماساژ درمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) ماساز درمانی جهت افزایش احساس لذت بخش آرامش و تن آگاهی در […]